Οι λέξεις βγαίνουν σε αφθονία για τον άνθρωπο, είναι σαν ένα ρεύμα ανακούφισης που χρειάζεται η ψυχή, ένα νήμα που συνδέει αυτό που πιστεύουμε με τη συμπεριφορά μας, είναι αυτή η τεχνική που το σώμα δεν γνωρίζει αλλά το πνεύμα κυριαρχεί, η ομιλία είναι ο τρόπος που εμείς το υποσυνείδητο πρέπει να καθορίσει τις ενέργειές μας, είναι αυτός που βάζει ένα πρόσωπο στην προσωπικότητά μας. Η σιωπή είναι το άγνωστο ότι τίποτα δεν δείχνει, ωστόσο η λέξη είναι η προσωπική ετικέτα του καθενός … Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η λέξη πρέπει να είναι συνετή, απλή, καθαρή και ευγενική, γιατί είναι αυτή που πραγματικά αποκαλύπτει πώς είναι το εσωτερικό μας, είναι το αληθινό πρόσωπο του πνευματικού μας κέντρου!

Λέξεις…