Λέξεις…

Οι λέξεις βγαίνουν σε αφθονία για τον άνθρωπο, είναι σαν ένα ρεύμα ανακούφισης που χρειάζεται η ψυχή, ένα νήμα που συνδέει αυτό που πιστεύουμε με τη συμπεριφορά μας, είναι αυτή η τεχνική που το σώμα δεν γνωρίζει αλλά το πνεύμα

Read more